pojištění

pojištění
 
Nabízíme Vám možnost připojistit se k Vaší dovolené
 
 - Výše pojistného je stanovena za 1 pojištěnou osobu a 1 den pojištění                                  
 
 
základní pojistné typ A 25 typ A 75 typ B typ C
"oblast Evropy" 30 Kč 90 Kč 16 Kč 14 Kč
"oblast mimo Evropu" 40 Kč 120 Kč 26 Kč 20 Kč
"svět"  55 Kč 165 Kč 36 Kč 25 Kč
"Slovenské republika"     12 Kč  
 
 
přirážka 100% typ A 25 typ A 75 typ B typ C
"oblast Evropy" 60 Kč 180 Kč 32 Kč 28 Kč
"oblast mimo Evropu" 80 Kč 240 Kč 52 Kč 40 Kč
"svět"  110 Kč 330 Kč 72 Kč 50 Kč
"Slovenské republika"     24 Kč  
 

  

  •  pojištění typu A 25/ A 75

  Riziko Rozsah Limit pojistného plnění
1. pojištění léčebných výloh

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

b) převoz tělesných pozůstatků

c)nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

 d) pojištění jednoho zubu

celekm za všechny zuby

                    100.000 EUR

                        7.000 EUR

                            100 EUR

                            100 EUR

                  max. 300 EUR

  asistenční služba 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí                 bez limitu
2. pojištění zavazadel poškození, zcizení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

 18.000Kč

max. 9.000 Kč/ 1 věc

celkem účast 500 Kč

  opožděné dodání zavazadel leteckou společností nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb

 max. 48 hod - 100 EUR

přes 48 hod - 300 EUR

  ztráta dokladů náklady na obstarání náhradních dokladů  350 EUR
3. pojištění odpovědnosti za škodu

a) škody na zdraví

b) škody na majetku

c) náklady na advokáta

d) náklady kauce

celkem za c) a d)

100.000 EUR

35.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

max. 5.000 EUR

4. úrazové pojištění

trvalé následky úrazu

smrt v následku úrazu

 180.000 Kč

pojistná částka 90.000 Kč

5. pojištění storna zájezdu

 - nemoc, úraz, trestný čin, živelná událost

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

 80% stornopoplatku

100% stornopoplatku

A25- max. 25.000 Kč/os.

celkem max. 75.000 Kč

A75- max. 75.000 Kč/os.

celkem max. 225.000 Kč

6. pojištění storna zájezdu  hospitalizace po dobu delší než 3 dny v době trvání zájezdu

 400Kč/den pojištěnému

240Kč/den spolupřihlášenému

7. pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu  cestovní náklady na dopravu do vlasti

 8.000 Kč/ osoba

celkem max. 32.000 Kč

8. pojištění doprovodu  cest. náklady osoby doprovázející dítě do 15 let  24.000 Kč
9. pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb  cest. náklady a nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

8.000 Kč/ os

celkem max. 32.000Kč

16.000 Kč/os

celekm max. 64.000Kč

10. pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného

 náklady na cestu (do a ze zahraničí)

náklady na ubytování (max. 10 nocí)

500 EUR

350 EUR

max. 35 EUR/ noc

11. pojištění nákladů v případě nemoci dítěte 

 náklady na cestu blízké osoby do zahraničí

náklady na cestu ze zahraničí (2 osoby)

náklady na ubytování blízké osoby (max. 10 nocí)

250 EUR

500 EUR

350 EUR

max. 35 EUR/ noc

12. pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla  cestovní náklady, resp. ubytování v místě opravy 250 EUR/osoba
13. pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku  odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku při cestě do zahraničí

80 Kč/hod

max. 800 Kč/osoba

14. pojištění opožděného nástupu na zájezd  odškodné za nečerpané služby

2.400 Kč/ osoba

celkem max. 8.000 Kč

 

 

  •  pojištění typu B

  Riziko Rozsah Limit pojistného plnění
1. pojištění léčebných výloh

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

b) převoz tělesných pozůstatků

c)nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

 d) pojištění jednoho zubu

celekm za všechny zuby

               30.000 EUR

                  7.000 EUR

                     100 EUR

                     100 EUR

            max. 300 EUR

  asistenční služba 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí                 bez limitu
2. pojištění zavazadel poškození, zcizení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

 10.000Kč

max. 5.000 Kč/ 1 věc

celkem účast 500 Kč

  opožděné dodání zavazadel leteckou společností nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb

max. 48 hod - 100 EUR

přes 48 hod - 300 EUR

  ztráta dokladů náklady na obstarání náhradních dokladů  350 EUR
3. pojištění odpovědnosti za škodu

a) škody na zdraví

b) škody na majetku

c) náklady na advokáta

d) náklady kauce

celkem za c) a d)

15.000 EUR

15.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

max. 5.000 EUR

4. pojištění storna zájezdu

- choroba, úraz, živelná událost, trestný čin

- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

80% stornopoplatku

100% stornopolatku

max. 10.000 Kč/osoba

celkem max. 30.000 Kč

 

  •  pojištění typu C

  Riziko Rozsah Limit pojistného plnění
1. pojištění léčebných výloh

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

b) převoz tělesných pozůstatků

c)nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

 d) pojištění jednoho zubu

celekm za všechny zuby

               100.000 EUR

                   7.000 EUR

                      100 EUR

                      100 EUR

             max. 300 EUR

  asistenční služba 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí                 bez limitu
2. pojištění odpovědnosti za škodu

a) škody na zdraví

b) škody na majetku

c) náklady na advokáta

d) náklady kauce

celkem za c) a d)

100.000 EUR

35.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

max. 5.000 EUR