Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje cestovních služeb:

 

1/ Úvod

Cestovní agentura CK Servis s.r.o., (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK jsou řádně pojištěny a ve většině případů fungují na českém trhu již více než 10 let.

 

Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK, včetně slev za včasný nákup a věrnostních slev.

2/ Objednávka

V okamžiku odeslání Vašeho objednávkového formuláře většinou CA ověřuje, zda-li je vybraný zájezd volný či nikoli. Zjištění obsazenosti objednaného zájezdu proběhne našimi pracovníky ihned po obdržení Vašeho požadavku. CA si vyhrazuje právo na objednávce opravit případné nepřesnosti, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné, i bez odpovědi zákazníkovi.

3/ Vyřízení objednávek

Po přijetí objednávky provede CA rezervaci zájezdu.

V případě, že již nejsou volná místa - CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.

Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi zaslána buď emailem, faxem nebo poštou cestovní smlouva s pokyny na úhradu zájezdu. CA informuje zákazníka do jaké doby je třeba doručit potvrzenou smlouvu zpět do CA. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

4/ Platba

Za zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 % z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplácí zbylou sumu do plné ceny zájezdu.

Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, případně po dohodě přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace (zejména z důvodu pozdní úhrady zákazníkem), že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd-rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

Uhradit objednávku můžete některým z následujícíh způsobů:

  • bankovním převodem
  • poštovní složenkou
  • osobně v naší kanceláři v Brně

Poplatky za bankovní převody v ČR jsou hrazeny takto:

  • poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník
  • poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu

Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme pouze výjimečně a poplatky hradí vždy zákazník.

5/ Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera přímo v destinaci (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned stornopodmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

6/ Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:
Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Později již podle storno dle podmínek konkrétní CK.

7/ Reklamace

Reklamace zájezdů od klientů zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořadateli.

8/ Cestovní doklady

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny cca týden, nejpozději 3 dny před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

9/ Osobní údaje

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb cestovní agentury CK Servis s.r.o., jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si důvěrnost Vašich osobních údajů a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Cestovní agentura CK Servis s.r.o. zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@ckservis.cz odvolat a naše agentura údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.

Cestovní agentura CK Servis s.r.o.z prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnují je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění).

Cestovní kancelář a agentura CK Servis s.r.o.
IČ: 49448404
Kotlářská 53, Brno

Společnost je zapsána u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 12526